OSP Wysokie Koło z nowym wozem bojowym !!!!!

       W piątek 5 lipca br. z Przedsiębiorstwa Specjalistycznego „bocar” Sp. z o.o. w Korwinowie został odebrany nowy średni samochód ratowniczo – gaśniczy z napędem 4×4 marki VOLVO, który gmina Gniewoszów zakupiła dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Wysokim Kole.

      Inwestycja realizowana jest w ramach projektu „Zakup i dostawa średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Wysokim Kole”. Wartość zakupionego samochodu pożarniczego wyniosła 1 169 976,00 zł. Na to zadanie gmina Gniewoszów pozyskała środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 w kwocie 922 355,00 zł, z Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach zadania „OSP-edycja 2024” w kwocie 40 000,00 zł oraz z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach programu 2024-NZ-1 pn. „Zapobieganie zagrożeniom środowiska i poważnym awariom oraz usuwanie ich skutków poprzez zakup specjalnych samochodów pożarniczych” w kwocie 100 000,00 zł

      Nowy średni samochód ratowniczo – gaśniczy wraz z wyposażeniem w znacznym stopniu wzmocni siły bojowe jednostki OSP Wysokie Koło, zwiększy poziom bezpieczeństwa lokalnej społeczności, jak również pozytywnie wpłynie na środowisko naturalne dzięki redukcji emisji szkodliwych spalin.