Ostrzeżenie

W związku z przekroczeniem w 2018 r. poziomu III – Ostrzeżenia I stopnia o złej jakości powietrza (kolor żółty)  dla pyłu zawieszonego PM 2,5 w powietrzu na obszarze woj. mazowieckiego Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego ogłasza ostrzeżenie I stopnia

INFORMACJE O OSTRZEŻENIU
Nazwa

substancji

Pył zawieszony PM 2,5

Obszar woj. mazowieckie
Czas

obowiązywania

do dnia 7.12.2018 r. godz. 23.59
Przyczyny i prognoza zmian poziomów substancji w powietrzu Główną przyczyną podwyższonych wartości jest komunikacja, w tym wtórne pylenie z ulic i emisja spalin. Wystąpią również warunki meteorologiczne sprzyjające takiej sytuacji (słaby wiatr, wyż, zamglenia).

Prognozuje się utrzymywanie podwyższonych stężeń pyłu, jednakże nie przewiduje się przekroczenia poziomu informowania oraz alarmowego, który mógłby powodować  negatywne skutki zdrowotne.

INFORMACJE O ZAGROŻENIU
Informacje o jakości powietrza Ogłoszone ostrzeżenie oznacza, że osoby z grup wrażliwych powinny być bardziej ostrożne i powinny unikać wychodzenia na zewnątrz oraz obserwować wyniki pomiarów i prognoz na stronie WIOŚ w Warszawie http://sojp.wios.warszawa.pl i na stronie GIOŚ http://powietrze.gios.gov.pl .
Środki ostrożności W przypadku wystąpienia podwyższonych stężeń należy ograniczyć czas przebywania
na powietrzu, zwłaszcza przez kobiety w ciąży, dzieci i osoby starsze oraz przez osoby
z astmą, chorobami alergicznymi skóry, oczu i chorobami krążenia, oraz osoby
ze skłonnościami do infekcji górnych i dolnych dróg oddechowych.

Wrażliwe grupy ludności:

Kobiety w ciąży, dzieci i osoby starsze osoby z astmą, chorobami alergicznymi skóry, oczu
i chorobami krążenia oraz osoby ze skłonnościami do infekcji górnych i dolnych dróg oddechowych.
Możliwe negatywne skutki dla  zdrowia Pył zawieszony PM2,5 może powodować kaszel, trudności z oddychaniem, podrażnienia górnego odcinka dróg oddechowych.