Ostrzeżenie hydrologiczne

BIURO PROGNOZ HYDROLOGICZNYCH W KRAKOWIE Wydział Prognoz i Opracowań w Warszawie ostrzega przed gwałtownym wzrostem stanów wody:

OSTRZEŻENIE HYDROLOGICZNE Nr O:29

Zjawisko: gwałtowne wzrosty stanów wody

Stopień zagrożenia: 1

Ważność: od godz. 10:00 dnia 24.06.2021 do godz. 12:00 dnia 25.06.2021 Obszar: Zlewnie Wisły Środkowej i Narwi (warmińsko-mazurskie, śląskie, kujawsko-pomorskie, świętokrzyskie, mazowieckie, podlaskie) Przebieg: W obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody i podtopienia. W zlewniach kontrolowanych, w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 75%

Uwagi: Ostrzeżenie wydane w związku z prognozowanymi opadami o charakterze burzowym, które występują lokalnie. Ze względu na swój charakter, intensywny, punktowy opad, w miejscu jego wystąpienia może spowodować potencjalne zagrożenie hydrologiczne ze strony mniejszych rzek, jak i lokalne podtopienia (głównie na obszarach miejskich).