Aktualności

INFORMACJA O POZIOMIE RECYKLINGU OSIĄGNIĘTYM PRZEZ PRZEDSIĘBIORCÓW ODBIERAJĄCYCH ODPADY KOMUNALNE Z GMINY GNIEWOSZÓW 2023 r.

Więcej o: INFORMACJA O POZIOMIE RECYKLINGU OSIĄGNIĘTYM PRZEZ PRZEDSIĘBIORCÓW ODBIERAJĄCYCH ODPADY KOMUNALNE Z GMINY GNIEWOSZÓW 2023 r.

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych osiągnięte w 2023 r. przez przedsiębiorców odbierających odpady komunalne z terenu gminy Gniewoszów Więcej „INFORMACJA O POZIOMIE RECYKLINGU OSIĄGNIĘTYM PRZEZ PRZEDSIĘBIORCÓW ODBIERAJĄCYCH ODPADY KOMUNALNE Z GMINY GNIEWOSZÓW 2023 r.”

Informacja

Więcej o: Informacja

WÓJTA GMINY GNIEWOSZÓW Z DNIA 28 MARCA 2024 R. W SPRAWIE BEZPŁATNYCH PRZEWOZÓW PASAŻERSKICH DO LOKALI WYBORCZYCH DLA WYBORCÓW UJĘTYCH W SPISIE WYBORCÓW W STAŁYCH OBWODACH GŁOSOWANIA POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY GNIEWOSZÓW

ROZKŁAD JAZDY WYBORY

 

Gniewoszowski Kiermasz Wielkanocny

Więcej o: Gniewoszowski Kiermasz Wielkanocny

W dniu 19 marca 2024 r. na rondzie w Gniewoszowie odbył się Kiermasz Wielkanocny,  wpisuje się on co roku w tradycje przedświąteczne, w którym udział wzięli: Marcin Gac Wójt Gminy Gniewoszów i Maciej Baran Przewodniczący Rady Gminy. Spotkanie to służy kultywowaniu świątecznych tradycji, budowaniu wspólnoty mieszkańców i poczucia tożsamości. Ideą spotkania jest także zwrócenie uwagi na prace lokalnych rękodzielników – tradycyjnie przygotowywane ozdoby czy wyroby spożywcze. Więcej „Gniewoszowski Kiermasz Wielkanocny”

OGŁOSZENIE

Więcej o: OGŁOSZENIE

Szanowni Mieszkańcy,

Zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym oraz tradycją lokalną, pragniemy poinformować Państwa o nadchodzącym ważnym wydarzeniu społecznościowym. W dniu 25 marca 2024 r. w strażnicy OSP w Markowoli, odbędzie się zebranie, podczas którego przeprowadzone zostaną wybory Sołtysa oraz Rady Sołeckiej sołectwa Markowola. Więcej „OGŁOSZENIE”

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie Wydział Zdrowia

Więcej o: Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie Wydział Zdrowia

Szanowni Państwo,

Główny Inspektor Sanitarny zwrócił się do wojewodów z prośbą o upowszechnienie wśród władz samorządu terytorialnego opracowań dotyczących zagrożeń zdrowotnych związanych z występowaniem bakterii z rodzaju Legionella oraz możliwych do podjęcia działań prewencyjnych, ograniczających ryzyko zachorowań na legionelozę. Więcej „Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie Wydział Zdrowia”

Gminny Dzień Kobiet

Więcej o: Gminny Dzień Kobiet

     Gminny Dzień Kobiet pełen barw i muzyki  odbył się w Gniewoszowie w sobotę 9 marca w sali gimnastycznej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego. Spędziliśmy ten wieczór w  cudownej atmosferze. Na początek odbył się wspaniały program artystyczny  przygotowany przez uczniów i nauczycieli Zespołu Szkolno-Przedszkolnego. Więcej „Gminny Dzień Kobiet”

Ogłoszenie

Więcej o: Ogłoszenie

Uprzejmie informuję, iż w dniu 15 marca 2024r. mija  termin wnoszenia   pierwszej raty opłaty  za  gospodarowanie odpadami  komunalnymi. Opłaty można wnosić: u inkasenta lub na rachunek bankowy  Urzędu Gminy w Gniewoszowie 91 8736 0006 2006 3200 0084 0051. Więcej „Ogłoszenie”

DOFINANSOWANIE DO ZAKUPU NOWEGO SAMOCHODU STRAŻACKIEGO DLA JEDNOSTKI OSP W WYSOKIM KOLE

Więcej o: DOFINANSOWANIE DO ZAKUPU NOWEGO SAMOCHODU STRAŻACKIEGO DLA JEDNOSTKI OSP W WYSOKIM KOLE

DOFINANSOWANIE DO ZAKUPU NOWEGO SAMOCHODU STRAŻACKIEGO

DLA JEDNOSTKI OSP W WYSOKIM KOLE

     Gmina Gniewoszów realizuje projekt pt.: „Zakup i dostawa średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Wysokim Kole” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu II „Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza” dla Działania 2.4 „Dostosowanie do zmian klimatu”, Typ projektów: „Sprzęt i infrastruktura do celów zarządzania klęskami i katastrofami” Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021-2027. Więcej „DOFINANSOWANIE DO ZAKUPU NOWEGO SAMOCHODU STRAŻACKIEGO DLA JEDNOSTKI OSP W WYSOKIM KOLE”

Do góry