Aktualności

Zaproszenie

Więcej o: Zaproszenie

Zapraszamy na II spotkanie informacyjne w sprawie programu „czyste powietrze” (dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła i termomodernizacji).

Więcej “Zaproszenie”

Konsultacje społeczne do aktualizacji Strategii rozwoju województwa mazowieckiego 2030+ Innowacyjne Mazowsze

Więcej o: Konsultacje społeczne do aktualizacji Strategii rozwoju województwa mazowieckiego 2030+ Innowacyjne Mazowsze

Marszałek województwa mazowieckiego na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2020 r., poz. 1668, z późn. zm.) art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2021 r., poz. 1057), zwraca się z uprzejmą prośbą o składanie uwag i wniosków do projektu Strategii rozwoju województwa mazowieckiego 2030+ wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Więcej “Konsultacje społeczne do aktualizacji Strategii rozwoju województwa mazowieckiego 2030+ Innowacyjne Mazowsze”

Zakończenie przebudowy drogi w Zwoli

Więcej o: Zakończenie przebudowy drogi w Zwoli

W lipcu br. zakończyliśmy roboty budowlane związane z realizacją zadania pn. „Przebudowa odcinka drogi w miejscowości Zwola”.

W ramach realizacji projektu wykonano podbudowę zasadniczą z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie oraz nawierzchnię o długości 700 m i szerokości 3,50 m z destruktu asfaltowego o grubości 5 cm, która została utrwalona emulsją asfaltową i grysami bazaltowymi.

Więcej “Zakończenie przebudowy drogi w Zwoli”

XVII Dożynki Powiatu Kozienickiego Gniewoszów 2021

Więcej o: XVII Dożynki Powiatu Kozienickiego Gniewoszów 2021

Dożynki, Święto plonów – to ludowe święto połączone z obrzędami dziękczynnymi za ukończenie żniw i prac polowych. Obecnie dożynki są połączeniem dwóch staropolskich zwyczajów okrężnego oraz dożynek, które w przeszłości były osobnymi, blisko sąsiadującymi świętami, jak pisał Zygmunt Gloger w Encyklopedii Staropolskiej. Więcej “XVII Dożynki Powiatu Kozienickiego Gniewoszów 2021”

Do góry