Aktualności

Ogłoszenie o naborze wniosków: Opieka wytchnieniowa – edycja 2023

Więcej o: Ogłoszenie o naborze wniosków: Opieka wytchnieniowa – edycja 2023

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gniewoszowie informuje o naborze wniosków w ramach programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2023 finansowanego z Funduszu Solidarnościowego – państwowego funduszu celowego, który w całości finansuje zadanie . GOPS Gniewoszów zamierza realizować świadczenia usługi wytchnieniowej w formie pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej dla 5 osób za łączną kwotę 39 200,00 (słownie: trzydzieści dziewięć tysięcy dwieście złotych). Limit usług opieki wytchnieniowej w przypadku tej formy na 1 uczestnika wynosi nie więcej niż 240 godzin w danym roku kalendarzowym. Termin realizacji Programu zaplanowano od 1 maja do 31 grudnia 2023 r.

Więcej “Ogłoszenie o naborze wniosków: Opieka wytchnieniowa – edycja 2023”

OGŁOSZENIE

Więcej o: OGŁOSZENIE

Informujemy mieszkańców, iż od dnia 06 marca 2023 r. w godzinach od 8.00 – 15.00, będzie przeprowadzona przez pracowników Urzędu Gminy Gniewoszów wymiana wodomierzy w miejscowościach Podmieście i Regów Stary. Wobec powyższego prosimy o udostępnienie pomieszczeń, w których zlokalizowane są wodomierze.

Możliwe przerwy w dostawie wody.

Tel. 48 62150003 e-mail gmina@gniewoszow.pl

KOMUNIKAT DLA PRZEDSIĘBIORCÓW ODBIERAJĄCYCH ODPADY KOMUNALNE

Więcej o: KOMUNIKAT DLA PRZEDSIĘBIORCÓW ODBIERAJĄCYCH ODPADY KOMUNALNE

Przedsiębiorco!

odbierając odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, oprócz wpisu do RDR w danej gminie, jesteś zobowiązany również do wpisu do Rejestru BDO w zakresie działu XV co jest możliwe przez samodzielne złożenie elektronicznego formularza wniosku rejestrowego lub aktualizacyjnego przez indywidualne konto w bazie BDO na stronie https://rejestr-bdo.mos.gov.pl

Tylko poprzez wpis do Rejestru BDO (dział XV) uzyskujesz uprawnienia do prowadzenia przedmiotowej działalności.

Prowadzenie ww. działalności bez wymaganego wpisu do rejestru BDO, podlega administracyjnej karze pieniężnej do wysokości 1 mln złotych.

ZŁOTE GODY

Więcej o: ZŁOTE GODY

Urząd Stanu Cywilnego w Gniewoszowie informuje, że w 2023 r. organizuje „Uroczystość Jubileuszu Złotych Godów Małżeńskich” połączona z wręczeniem Medali Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. Więcej “ZŁOTE GODY”

Odpady komunalne – 01.01.2023 r. – 31.12.2023 r.

Więcej o: Odpady komunalne – 01.01.2023 r. – 31.12.2023 r.

1) Podmiot odbierający odpady komunalne

Urząd Gminy w Gniewoszowie informuje, że podmiotem odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Gniewoszów w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. jest Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe „ MA-GA” Spółka Jawna, ul. Powały 4, 26-600 Radom. Więcej “Odpady komunalne – 01.01.2023 r. – 31.12.2023 r.”

Złóż wniosek o 500+ w aplikacji mZUS

Więcej o: Złóż wniosek o 500+ w aplikacji mZUS

Dla kogo przeznaczona jest aplikacja mZUS

Aplikacja mZUS jest przeznaczona dla osób, które mogą skorzystać z programów świadczeń dla rodzin, tj. świadczenia wychowawczego 500+ oraz świadczenia dobry start 300+ (z wyjątkiem dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych i dyrektorów regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych). Więcej “Złóż wniosek o 500+ w aplikacji mZUS”

Komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych w związku z potencjalnymi zagrożeniami występującymi w okresie zimowym

Więcej o: Komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych w związku z potencjalnymi zagrożeniami występującymi w okresie zimowym

Szanowni Państwo,

sezon jesienno-zimowy, to okres występowania niekorzystnych warunków atmosferycznych, które mogą spowodować uszkodzenie obiektu budowlanego lub sprowadzić zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska. Więcej “Komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych w związku z potencjalnymi zagrożeniami występującymi w okresie zimowym”

„CZYSTE POWIETRZE” – ZAPROSZENIE NA SPOTKANIE INFORMACYJNE

Więcej o: „CZYSTE POWIETRZE” – ZAPROSZENIE NA SPOTKANIE INFORMACYJNE

Wójt Gminy Gniewoszów zaprasza wszystkich mieszkańców zainteresowanych dofinansowaniem w ramach Programu „Czyste Powietrze” na spotkanie informacyjne w dniu 31 stycznia (wtorek) 2023 r. o godzinie 17:30 Spotkanie odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Gniewoszowie przy ul. Lubelskiej 16. Więcej “„CZYSTE POWIETRZE” – ZAPROSZENIE NA SPOTKANIE INFORMACYJNE”

KOMUNIKAT Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kozienicach.

Więcej o: KOMUNIKAT Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kozienicach.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kozienicach stwierdza przydatność wody do spożycia z wodociągu publicznego w Zdunkowie, gmina Gniewoszów, pow. Kozienice zaopatrującego miejscowości: Zdunków, Sarnów, Podmieście, Marianów, Boguszówka, Markowola Kolonia, Wysokie Koło, Kociołek, Markowola, Zwola, Mieścisko, Regów Nowy. Więcej “KOMUNIKAT Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kozienicach.”

Do góry