Aktualności

Dzień Kobiet w Gminie Gniewoszów

Więcej o: Dzień Kobiet w Gminie Gniewoszów

12 marca 2022 r w sobotę na zaproszenie Marcina Gaca Wójta Gminy Gniewoszów, Macieja Barana Przewodniczącego Rady Gminy oraz Jarosława Walaska Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gniewoszowie przybyły mieszkanki wielu miejscowości naszej gminy na spotkanie zorganizowane z okazji Dnia Kobiet. Panowie złożyli życzenia i wręczyli kwiaty. Więcej “Dzień Kobiet w Gminie Gniewoszów”

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI WYŁĄCZONYCH Z DOPŁAT W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ INWESTYCJI POLEGAJĄCEJ NA BUDOWIE GAZOCIĄGU

Więcej o: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI WYŁĄCZONYCH Z DOPŁAT W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ INWESTYCJI POLEGAJĄCEJ NA BUDOWIE GAZOCIĄGU

Szanowni Państwo, zachęcam do zapoznania się z informacją firmy ROMGOS GWIAZDOWSCY Sp. z o. o dotyczącą powierzchni pasa budowlano-montażowego do wyłączenia z dopłat dla nieruchomości objętych przebiegiem inwestycji w gminie Gniewoszów.

W przypadku wszelkich pytań prosimy o kontakt z przedstawicielem firmy ROMGOS GWIAZDOWSCY Sp. z o. o. Panią Joanną Kowalską – pod numerem telefonu 885 888 450


Treść pisma

Obwieszczenie

Więcej o: Obwieszczenie

Wójt Gminy Gniewoszów informuje, że powołana została przez Wojewodę Mazowieckiego komisja do szacowania szkód w gospodarstwach rolnych. W związku z powyższym informuję producentów rolnych, u których wystąpiły szkody spowodowane przez huragan, że termin składania wniosków o szacowanie szkód w w/w uprawach rolnych upływa z dniem 22 marca 2022 r. Więcej “Obwieszczenie”

Wymiana wodomierzy w Regowie Starym

Więcej o: Wymiana wodomierzy w Regowie Starym

Informujemy mieszkańców, iż od dnia 07 marca 2022 r. w godzinach od 8.00 – 15.00, będzie przeprowadzana przez pracowników Urzędu Gminy Gniewoszów dalsza wymiana wodomierzy w miejscowości Regów Stary. Wobec powyższego prosimy o udostępnienie pomieszczeń, w których zlokalizowane są wodomierze.

Możliwe przerwy w dostawie wody.

Bliższe informacje pod numerem telefonu 48 62-15-003; lub e-mail gmina@gniewoszow.pl

Konsultacje projektu

Więcej o: Konsultacje projektu

uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie „Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie na 2022 rok” Więcej “Konsultacje projektu”

Do góry