Aktualności

Zarząd Województwa Mazowieckiego zaprasza do współtworzenia Programu współpracy na 2018 rok

Więcej o: Zarząd Województwa Mazowieckiego zaprasza do współtworzenia Programu współpracy na 2018 rok

Pełnomocnik Marszałka Województwa Mazowieckiego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, w imieniu Zarządu Województwa Mazowieckiego, zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w pracach nad przygotowaniem projektu Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok, najważniejszego dokumentu wpływającego na zakres współpracy Samorządu Województwa Mazowieckiego z sektorem pozarządowym. Termin składania uwag i propozycji do projektu to 21 lipca br. Więcej “Zarząd Województwa Mazowieckiego zaprasza do współtworzenia Programu współpracy na 2018 rok”

Wycieczka Beskid Sądecki – Słowacja

Więcej o: Wycieczka Beskid Sądecki – Słowacja

W dniach 22-25 czerwca br. odbyła się wycieczka integracyjna dla pracowników, radnych, sołtysów i mieszkańców, zorganizowana przez Marcina Szymona Gac Wójta Gminy Gniewoszów. Korzystając z pięknej pogody zwiedzano -perłę polskich uzdrowisk Krynicę Zdrój. Pijalnie wody mineralnej, deptak, Górę Parkową, nie obyło się bez zdjęć przy pomniku Nikifora. Podziwiano piękne widoki i zabytki Beskidu Sądeckiego po Polskiej i Słowackiej stronie. Kąpiele w basenach z wodami geotermalnymi były wspaniałym wypoczynkiem. Uczestników wycieczki oczarował również zamek Lubomirskich i Potockich w Łańcucie. Myślę, że wycieczka ta spełniła oczekiwania uczestników, wzbogaciła ich wiedzę o Sądecczyźnie, pokazała piękno i różnorodność naszego kraju. Żartami, wspólnym śpiewem piosenek biesiadnych, zintegrowała i zrelaksowała wszystkich.

Danuta Błażyńska Więcej “Wycieczka Beskid Sądecki – Słowacja”

Ogłoszenie

Więcej o: Ogłoszenie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gniewoszowie informuje, że Punkt Konsultacyjny dla osób dotkniętych przemocą i problemem alkoholowym będzie czynny w dniu 03 lipca 2017r. w godzinach 14.00 – 17.00 w Samodzielnym publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Gniewoszowie, ul. Sarnowska 14.

Uwaga mieszkańcy

Więcej o: Uwaga mieszkańcy

UWAGA MIESZKAŃCY MIEJSCOWOŚCI

SARNÓW, ZWOLA, MIEŚCISKO, KOCIOŁEK, ZDUNKÓW, MARIANÓW, MARKOWOLA KOLONIA, MARKOWOLA, BOGUSZÓWKA, WYSOKIE KOŁO, PODMIEŚCIE, REGÓW NOWY

Decyzją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kozienicach stwierdzono brak przydatności do spożycia wody z ujęcia wody w Zdunkowie ze względu na ponadnormatywną liczbę bakterii grupy coli (nie jest to bakteria Escherichia coli), nie są to bakterie fekalne, chorobotwórcze.

Aktualnie jakość wody w wodociągu Zdunków jest doprowadzana do dopuszczalnych przepisami prawa wartości.W dniu 28.06.2017r. (środa) zostaną pobrane przez PPIS kolejne próbki wody, wyniki będą znane w piątek 30.06.2017r.

W związku z powyższym woda w wymienionych wyżej miejscowościach nie nadaje się do spożycia przez ludzi.

Mieszkańcy otrzymają kolejną dostawę wody butelkowanej o pojemności 5 litrów na osobę w dniu 29.06.2017r. (czwartek). Większe potrzeby wody pitnej proszę zgłaszać do urzędu pod numer telefonu 48 6215003.

Po otrzymaniu wyników badań wody zostaną Państwo poinformowani o dalszych działaniach.

Wójt Gminy Gniewoszów

Marcin Szymon Gac

 

Komunikat

Więcej o: Komunikat

Wójt Gminy Gniewoszów zawiadamia, że w wyniku awarii na sieci wodociągowej w Zdunkowie w dniu 26.06.2017 r. stwierdzono nieprzydatność wody do spożycia. Woda jest zdatna tylko do celów bytowych.

Administrator sieci podjął działania naprawcze (czyszczenie, odkażanie filtrów i studni zbiorczej), zlecone zostało powtórne badanie wody. W wodę do spożycia (pitną) można będzie się zaopatrzyć od jutra u sołtysów w miejscowościach: Markowola Kolonia, Markowola, Marianów, Zwola, Zdunków, Kociołek oraz przed remizą OSP w Wysokim Kole i przed remizą OSP w Sarnowie.

Po doprowadzeniu wody do odpowiednich norm mieszkańcy o tym fakcie zostaną niezwłocznie poinformowani na stronie internetowej Gminy Gniewoszów, na tablicach ogłoszeń w poszczególnych wsiach i przez sołtysów.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów: 48 621 5003, 792 59 57 59

Wójt Gminy Gniewoszów

Mazowsze bliskie sercu

Więcej o: Mazowsze bliskie sercu

Samorząd Województwa Mazowieckiego już po raz dwunasty realizuje konkurs fotograficzny Mazowsze bliskie sercu. Jest on skierowany do wszystkich fotografów amatorów, znających miejsca i wydarzenia na Mazowszu, które warto pokazać innym. Temat konkursu “Mazowsze – temat rzeka” nawiązuje do tegorocznych obchodów “Roku Rzeki Wisły” oraz nowego albumu pt. “Mazowsze z biegiem Wisły” i przewodnika o tym samym tytule wydanych specjalnie na tę okazję przez Samorząd Województwa Mazowieckiego, które ukazują Mazowsze poprzez pryzmat Wisły. Pragniemy zaprosić uczestników konkursu do podróży po naszym regionie, zwiedzania niezwykłych miejsc, tajemniczych zakątków, które warto uwiecznić na fotografii. Więcej “Mazowsze bliskie sercu”

List Prezesa KRUS

Więcej o: List Prezesa KRUS

Lato  to  organizacyjnie  bardzo  trudny  czas  dla  rolników  i  ich  rodzin.  Gorączka sianokosów, żniw, zbiorów  owoców  i  zabiegów  pielęgnacyjnych,  dodatkowo  w  warunkach  wysokich  temperatur, sprzyja wypadkom podczas  wykonywanej  pracy.  Ponadto Dzieci  przebywające  na  wakacjach, pozostawione bez należytego nadzoru na terenie gospodarstwa narażone są na wiele zagrożeń.

Pamiętajcie  więc  Państwo  o bezpiecznym  użytkowaniu  ciągników,  maszyn  i  narzędzi  rolniczych, urządzeń, o bezpiecznym transporcie, obsługiwaniu zwierząt i stosowaniu środków ochrony roślin. Więcej “List Prezesa KRUS”

Do góry