Aktualności

Informacja

Więcej o: Informacja

dla osób zakwalifikowanych do pomocy żywnościowej

22 lutego (środa) w godzinach 9.00-15.00

w świetlicy w Oleksowie będzie wydawana kolejna transza artykułów żywnościowych.

Prosimy o zgłaszanie się po odbiór żywności.

 

Premia 100 tys. zł na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej dla osób ubezpieczonych w KRUS.

Więcej o: Premia 100 tys. zł na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej dla osób ubezpieczonych w KRUS.

Szanowni Państwo !

Od 13 marca do 11 kwietnia 2017 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmować będzie pierwsze wnioski o przyznanie 100 tys. zł premii na rozpoczęcie działalności pozarolniczej w nowym okresie programowania na lata 2014-2020.

W tegorocznych naborach na wsparcie rolników przeznaczono w samym województwie mazowieckim 29 244 081 euro (tzn. szanse na otrzymanie premii ma 1 228 Wnioskodawców). Agencja planuje przeprowadzić poza tym naborem jeszcze tylko jeden nabór najprawdopodobniej na wiosnę 2018 r. Budżet Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 przeznaczony na ten rodzaj konkursów to 413 939 978 euro co w przeliczeniu na liczbę decyzji wynosi około 17 tys. decyzji w skali kraju. Na stronie Agencji opublikowano już formularze dokumentów niezbędnych do przygotowania przez osoby, które będą chciały skorzystać z tej formy wsparcia. Więcej “Premia 100 tys. zł na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej dla osób ubezpieczonych w KRUS.”

Walentynki w bibliotece 2017

Więcej o: Walentynki w bibliotece 2017

Już po raz drugi spotkaliśmy się 14 lutego w bibliotece w dzień św. Walentego – patrona opętanych, epileptyków i oczywiście zakochanych. Choć imię Walenty z łacińskiego oznacza mocny, silny, zdrowy to dziś nie jest popularne i mało używane. Znane osoby o tym imieniu to: Walenty Szwajcer – nauczyciel, który odkrył pozostałości prehistorycznej osady kultury łużyckiej w Biskupinie, Walenty Winkler – jeden z pierwszych poetów śląskich oraz Walenty Walery Ceremżyński – polski aktor teatralny. My spotkaliśmy się, by świętować dzień ciepłych i przyjaznych uczuć. Więcej “Walentynki w bibliotece 2017”

Informacja powiatowego lekarza weterynarii

Więcej o: Informacja powiatowego lekarza weterynarii

w sprawie wyznaczenia lekarzy weterynarii do badań mięsa przeznaczonego na użytek własny na terenie gminy Gniewoszów w roku 2017

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kozienicach zawiadamia, że wyznaczył od 14 lutego 2017r. do 31 grudnia 2017r. na terenie gminy Gniewoszów dobadania mięsa przeznaczonego na u żytek własny, w tym do badania na obecność włośni i mięsa świń i nutrii poddanych ubojowi i mięsa odstrzelonych dzików, następujących lekarzy weterynarii: Więcej “Informacja powiatowego lekarza weterynarii”

Konkurs plastyczny

Więcej o: Konkurs plastyczny

Już po raz siódmy Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego organizuje Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla uczniów wiejskich szkół podstawowych, pn.

„Bezpiecznie na wsi to podstawa– środki chemiczne to nie zabawa’’

Celem Konkursu jest promowanie wśród uczniów szkół podstawowych z terenów wiejskich pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą na terenie gospodarstwa rolnego oraz popularyzowanie wykazu czynności szczególnie niebezpiecznych związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie wolno powierzać dzieciom poniżej lat 16. Na terenie Oddziału Regionalnego KRUS w Warszawie i podległych mu Placówek Terenowych, Konkurs przebiega w 2 etapach: PT KRUS i wojewódzkim. Uczestnikami Konkursu mogą być uczniowie wiejskich szkół podstawowych klas 0-VI, w dwóch kategoriach wiekowych (I grupa: klasy 0-III, II grupa: klasy IV-VI). Więcej “Konkurs plastyczny”

Ogólnopolska konferencja

Więcej o: Ogólnopolska konferencja

OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA
“ROŚLINY JAGODOWE 2017”
NAUKA – PRAKTYCE
30 marca 2017 roku
(Kinoteatr Polonez w Skierniewicach)

Konferencja “ROŚLINY JAGODOWE 10/7” ma na celu przekazanie najnowszych wyników badań realizowanych w Instytucie Ogrodnictwa w zakresie uprawy porzeczki, maliny i truskawki, a także innych, mniej znanych gatunków krzewów jagodowych. W programie są przewidziane również referaty z dziedziny ekonomiki, produkcji oraz rynku materiału szkółkarskiego i owoców roślin jagodowych, wygłaszane przez zaproszonych ekspertów. Konferencja “ROŚLINY JAGODOWE 10/7” będzie okazją do wymiany poglądów przez plantatorów, pracowników z różnych ośrodków naukowych oraz przedstawicieli służb doradczych i firm pracujących na potrzeby producentów roślin jagodowych.

Serdecznie zapraszamy!

Informacja

Więcej o: Informacja

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kozienicach informuje, że od dnia 13 lutego 2017 r. zostaje zmieniona organizacji pracy w laboratorium badania mięsa na obecność włośni przy Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Kozienicach ul. Świerczewskiego 56, 26-900 Kozienice. W laboratorium badane będą próby mięsa świń i  dzików metodą wytrawiania.

Próby mięsa do badań przyjmowane będą w każdy wtorek i piątek w godzinach: 14:00 – 16:00

Ogłoszenie

Więcej o: Ogłoszenie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gniewoszowie informuje, że Punkt konsultacyjny dla osób dotkniętych przemocą i problemem alkoholowym będzie czynny w dniu 13 lutego 2017r. w godzinach 15.00 – 18.00 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Gniewoszowie, ul. M. Konopnickiej 19.

Do góry