Aktualności

Informacja

Więcej o: Informacja

Urząd Gminy Gniewoszów informuje, że od 2 stycznia 2017r. nie można już dokonywać wpłat w kasie urzędu. Prosimy o dokonywanie wpłat za podatek u sołtysów, a za wodę, ścieki i odpady u inkasenta.

Wpłat można również dokonywać w Nadwiślańskim Banku Spółdzielczym w Gniewoszowie przy ul. Konopnickiej 6 na rachunek gminy nr 83873600062006320000840001 z podaniem tytułu wpłaty.

Od dokonywanych wpłat bank nie pobiera żadnych dodatkowych opłat.

Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii

Więcej o: Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii

w sprawie wyznaczenia lekarzy weterynarii do badań mięsa przeznaczonego na użytek własny na terenie gminy Gniewoszów w roku 2017.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kozienicach zawiadamia, że wyznaczył w 2017r. na terenie gminy Gniewoszów do badań poubojowych mięsa zwierząt oraz do badań na obecność włośni mięsa świń i nutrii poddanych ubojowi i mięsa odstrzelonych dzików następujących lekarzy weterynarii:

  • lek. wet. Roberta Marszałka (metoda wytrawiania), ul. Świerczewskiego 56, 26-900 Kozienice, tel. 48 614 23 51 lub 608 519 317
  • lek. wet. Andrzeja Barana, ul. Puławska 5, 26-920 Gniewoszów, tel. 48 621 50 09
  • lek. wet. Henryka Kozieła, Wysokie Koło 66A, 26-920 Gniewoszów, tel 48 621 51 43

W/w wyznaczenia dotyczą badań mięsa przeznaczonego na użytek własny.

Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kozienicach

Więcej o: Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kozienicach

Powiatowy lekarz Weterynarii w Kozienicach informuje, że z dniem 2 stycznia 2017r. rozpoczyna działalność

Laboratorium badania mięsa na obecność włośni
przy Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Kozienicach
ul. Świerczewskiego 56, 26-900 Kozienice

W laboratorium będą badane próby mięsa świń i dzików metodą wytrawiania.

Próby mięsa do badań przyjmowane będą od poniedziałku do piątku w godzinach: 9.00 – 15.00

Badanie prób będzie wykonywane we wtorki i piątki

Dodatkowe informacje można uzyskać w godzinach pracy Laboratorium badania mięsa na obecność włośni w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Kozienicach – nr te. 48 6214 23 30 i u koordynatora Laboratorium lek. wet. Roberta Marszałka nr tel. 608 519 317

,,Moja mała ojczyzna słowem wiersza malowana’’

Więcej o: ,,Moja mała ojczyzna słowem wiersza malowana’’

Dnia 18 grudnia 2016r. (niedziela) podczas Spotkania Wigilijnego mieszkańców gminy Gniewoszów został rozstrzygnięty konkurs literacki „Moja mała ojczyzna słowem wiersza malowana”. Nagrody i wyróżnienia wręczył Wójt Gminy Gniewoszów p. Marcin Szymon Gac.

Organizatorami projektu była Biblioteka Publiczna i Biblioteka Szkolna w Gniewoszowie. Celem konkursu było m.in. utrwalenie tradycji i piękna ,,małej ojczyzny’’, zachęcenie dzieci, młodzieży i dorosłych do pisania i prezentowania swojej twórczości, rozwijanie wrażliwości młodych twórców, integracja międzypokoleniowa. Więcej “,,Moja mała ojczyzna słowem wiersza malowana’’”

Informacja

Więcej o: Informacja

Szanowni Państwo,
informujemy, iż usterka dotycząca centrali telefonicznej została usunięta.  Obecnie nie występują problemy z łącznością telefoniczną.

Problemy techniczne

Więcej o: Problemy techniczne

Szanowni Państwo, informujemy że w Urzędzie Gminy Gniewoszów nastąpiła awaria centrali telefonicznej. W związku z tym mogą pojawić się problemy z kontaktem telefonicznym z Urzędem. Trwają prace zmierzające do naprawy awarii. W przypadku braku możliwości połączenia z numerem 48 621 50 03 prosimy o próbę połączenia z numerem.

48 621 50 35

 

Informacja

Więcej o: Informacja

Szanowni Państwo,
informujemy, iż 29 grudnia (czwartek) kasa będzie czynna do godziny 14.00. 30 grudnia kasa będzie zamknięta.

Przepraszamy za zaistniałe utrudnienia.

Wigilia

Więcej o: Wigilia

Dnia 18 grudnia w Zespole Szkół w Gniewoszowie odbyło się spotkanie wigilijne. Po powitaniu zebranych przez Wójta Gminy Marcina Szymona Gaca, proboszcz tutejszej parafii ks. Stanisław Grzmil odczytał Ewangelię św. Łukasza. Część artystyczną rozpoczęli uczniowie ZSP jasełkami, pastorałki i kolędy wykonali uczniowie Gniewoszowskiego Gimnazjum. Członkowie Klubu Seniora zaprezentowali kilka wierszy poetów znanych i mniej znanych oraz wspólnie ze wszystkimi uczestnikami zaśpiewali kilka kolęd. Część artystyczną zakończyła swoim występem Wiktoria Kozuń. Następnie Pan Wójt wręczył nagrody laureatom konkursu literackiego pod hasłem „Moja mała ojczyzna słowem wiersza malowana”, oraz złożył obecnym i nieobecnym na uroczystości mieszkańcom serdeczne życzenia świąteczne i podziękowania organizatorom oraz wszystkim tym, którzy przyczynili się do przygotowania tej pięknej uroczystości. Po podzieleniu się opłatkiem wszyscy chętnie spróbowali wigilijnych potraw. Więcej “Wigilia”

Informacja

Więcej o: Informacja

W związku z przeprowadzaną modernizacją gruntów i budynków na terenie Gminy Gniewoszów, informacje podatkowe będzie można składać w tutejszym Urzędzie Gminy w godzinach.

poniedziałek 7:30 – 17:00

wtorek 7:00 – 15:00

środa 7:30-15:00

czwartek 7:30 – 17:00

piątek 7:30 – 15:30

UWAGA hodowcy – coroczny spis zwierząt

Więcej o: UWAGA hodowcy – coroczny spis zwierząt

ARiMR przypomina, że w dniu 31 grudnia 2016r. upływa termin na dokonanie spisu bydła, owiec, kóz i świń przebywających w siedzibie stada, który następnie należy dostarczyć do Biura Powiatowego ARiMR w Kozienicach.

Jest to nowy obowiązek w odniesieniu do bydła i świń, który wynika z ostatniej nowelizacji art. 20a ustawy z dnia 2 kwietnia 2004r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt.

Szczegółowe informacje na temat spisu znajdują się na stronie http://www.arimr.gov.pl  w zakładce „Identyfikacja i rejestracja zwierząt”.

Druki do wypełnienia są dostępne w siedzibie biura powiatowego, na stronie internetowej ARiMR oraz  poniżej.

Pobierz druk

Ogłoszenie

Więcej o: Ogłoszenie

Szanowni Państwo

Uprzejme informuję, że w dniu 23 grudnia 2016 r. (piątek) Urząd Gminy w Gniewoszowie czynny będzie w godzinach od 7.30 do 13.00. Za wszelkie utrudnienia związane ze skróconym czasem pracy serdecznie przepraszamy.

Marcin Szymon Gac
Wójt Gminy Gniewoszów

Zaproszenie na spotkanie

Więcej o: Zaproszenie na spotkanie

Serdecznie zapraszamy mieszkańców na spotkanie w sprawie konsultacji dotyczących Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Gniewoszów na lata 2016-2023

Spotkanie odbędzie się 28 grudnia (środa) o godzinie 16.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Gniewoszowie.

Do góry