Pierwsza Sesja Rady Gminy

     Komisarz Wyborczy w Radomiu postanowieniem nr 293/24 z dnia  20 kwietnia 2024r. zwołał pierwszą sesję Rady Gminy  Gniewoszów na dzień 07 maja 2024r.  Radny Senior, Zbigniew Koziara, działając na podstawie  upoważnienia Komisarza Wyborczego w Radomiu, dokonał otwarcia  inauguracyjnej sesji Rady oraz poprowadził jej obrady do czasu wyboru przewodniczącego Rady Gminy.  Obrady rozpoczęły się od wręczenia Radnym zaświadczeń  o wyborze, którego dokonały: Maria Witek oraz Agnieszka Juchniewicz – odpowiednio Przewodnicząca oraz Członek Gminnej Komisji Wyborczej w Gniewoszowie.  Faktyczne objęcie mandatów przez wszystkich Radnych nastąpiło  z chwilą złożenia  przez nich  ślubowania. Po czym Radni przystąpili do wyboru przewodniczącego Rady Gminy. W głosowaniu tajnym  Przewodniczącym Rady Gminy został wybrany  po raz kolejny Radny Maciej Baran. Podczas pierwszej sesji dokonano  wyboru dwóch Wiceprzewodniczących Rady Gminy, zostali nimi Radni: Mirosław Olejarz i Filip Kopania. 

     Porządek pierwszej sesji przewidywał również  złożenie ślubowania  przez Wójta Gminy Gniewoszów, Marcina Szymona Gac. Uroczyste ślubowanie zostało poprzedzone wręczeniem przez Przewodniczącą Gminnej Komisji Wyborczej  zaświadczenia potwierdzającego jego reelekcję.

Szanowni Państwo.

     Rozpoczynając nową kadencję włodarza Gminy Gniewoszów składam serdeczne podziękowanie wszystkim Mieszkańcom Gminy Gniewoszów za udział w wyborach samorządowych w dniu 7 kwietnia 2024r. i udzielenie mi po raz kolejny ogromnego kredytu zaufania. Zdaję sobie sprawę, iż uzyskane poparcie nakłada na mnie odpowiedzialność za powierzone mi zadania i obowiązki. Mam nadzieję, że moje starania przy współpracy z Radnymi, Sołtysami i Mieszkańcami  przyczynią  się do pomyślności i dalszego rozwoju naszej Małej Ojczyzny.                

 

Wójt Gminy Gniewoszów

Marcin Szymon Gac