Podmiot odbierający odpady komunalne

Urząd Gminy w Gniewoszowie informuje, że podmiotem odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Gniewoszów w 2012 roku jest firma ,,Almax” Sp. z o.o. ul. Wrocławska 3, 26-600 Radom.