Podsumowanie projektu „Centrum Inicjatyw Społecznych”

Projekt pt. „Centrum Inicjatyw Społecznych” realizowany był w okresie od 1 czerwca 2018 r. do 31 grudnia 2019 r. przez Fundację na rzecz Nauki i Innowacyjności we współpracy z Gminą Gniewoszów. Projekt został dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2018. Jego celem było zapobieganie wykluczeniu społecznemu oraz integracja wewnątrz- i międzypokoleniowa poprzez zaangażowanie 60 seniorów w wieku 60+ i 20 osób poniżej 60 roku życia z terenu powiatu kozienickiego  w działania społeczno-edukacyjne i artystyczno-kulturalne, służące pogłębieniu dialogu międzypokoleniowego w ramach powstałego Centrum Inicjatyw Społecznych.

Uczestnicy projektu uczestniczyli w wielu formach aktywności między innymi w warsztatach komputerowych gdzie nabywali kompetencje teleinformatyczne, poznając techniki korzystania z komputera, tabletu czy smartfona. Nabycie podstawowych umiejętności w korzystaniu z nowoczesnej techniki z pewnością urozmaici życie osobom po 60. roku życia.

Podczas warsztatów kulinarnych uczestnicy poznawali m.in. dziedzictwo kulinarne obszaru oraz zasady „zdrowego żywienia”, którego podstawowym założeniem było przekazanie wiedzy, o tym jak powstają współczesne potrawy, które wpływają na zdrowy styl odżywiania się.

Na zajęciach artystycznych uczestnicy przygotowywali ozdoby z papieru, krepiny, dekorowali odlewy gipsowe. W zależności od pory roku przygotowywane były okolicznościowe dekoracje.

Celem wzmocnienia wzajemnych relacji zorganizowany został wyjazd edukacyjno-krajoznawczej do Sandomierza we wrześniu 2019 r, w którym udział wzięło 50 osób. W czasie tego działania uczestnicy projektu mieli możliwość zapoznać się z przeszłością i historią tego regionu.

W ramach zajęć zorganizowany został konkurs pn. „Skarby zaklęte w szkle”, którego celem była promocja przetworów domowych wykonanych z surowców zebranych/wyprodukowanych na terenie województwa mazowieckiego. Konkurs skierowany był do uczestników projektu, ale udział w nim wzięli również uczestnicy spoza projektu, dzięki temu również nastąpiła integracji nie tylko uczestników w ramach projektu, ale również z lokalną społecznością. Przedmiotem konkursu były przetwory domowe oceniane w następujących kategoriach:

  1. domowe przetwory z owoców (w tym jagody, borówki, jeżyny, żurawiny itp.);
  2. domowe przetwory z warzyw (w tym grzyby leśne);
  3. domowe przetwory mięsne i rybne;
  4. nalewki.

W ramach projektu obyło się również 17 wykładów otwartych, których zróżnicowana tematyka gromadziła lokalną społeczność oraz skłaniała do udziału w dyskusji.

W dniu 15 grudnia 2019 r. odbyło się uroczyste podsumowanie projektu połączone z V Międzypokoleniową Wigilią Gminną oraz rozstrzygnięciem konkursu kulinarnego.

Projekt będzie angażował obywateli (w tym przedstawicieli wnioskodawcy, wolontariuszy) do aktywnego działania również po jego zakończeniu. Dzięki nawiązanej współpracy osoby zaangażowane w projekt (przedstawiciele wnioskodawcy, wolontariusze) oraz sami beneficjenci zdobyli wiedzę i umiejętności do dalszych działań społecznych w przyszłości, w sferze działań obywatelskich.