Podziękowanie

Drodzy mieszkańcy

Dziękuję bardzo za udział w wyborach i poparcie mojej kandydatury. Tak wysoki wynik jest dla mnie motywacją do dalszych działań na rzecz rozwoju naszej małej ojczyzny.

Marcin Gac

Wójt Gminy Gniewoszów