Pomoc rzeczowa dla uchodźców z Ukrainy na terenie Gminy Gniewoszów

Zbiórka darów na terenie gminy przerosła nasze oczekiwania. Aby ją uporządkować został utworzony jeden magazyn centralny w budynku OSP Wysokie Koło, gdzie trafiają wszystkie zebrane rzeczy i wydawane są osobom potrzebującym.

Zbiórkę darów nadal prowadzą:

  • OSP KSRG Gniewoszów,
  • OSP Wysokie Koło,
  • Stowarzyszenie Miłośników Przeszłości „Gniewosz”,
  • Koło Gospodyń Wiejskich w Oleksowie,
  • Koło Gospodyń Wiejskich NASZ BOREK,
  • PSP w Wysokim Kole im. Marii Skłodowskiej-Curie,
  • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Gniewoszowie,
  • Urząd Gminy Gniewoszów.

Prosimy, by dostarczone produkty były pełne i z dłuższą datą przydatności. Na chwilę obecną ograniczamy przyjmowanie odzieży, ponieważ jest jej sporo. Magazyn w Wysokim Kole czynny jest od poniedziałku do soboty w godz. 8:00 – 16:00 i tam mogą się zgłaszać potrzebujący uchodźcy z Ukrainy, jak i rodziny które przyjęły uchodźców.

Numer telefonu do koordynatora zbiórki: 48 621 50 03 wew. 22

Numer telefonu bezpośrednio do magazynu: 48 692 355 465

Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w niesienie pomocy mieszkańcom Ukrainy!