Powiat Kozienicki obszarem zagrożonym wścieklizną zwierząt.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kozienicach informuje, że powiat kozienicki i został włączony do obszaru zagrożonego wścieklizną na podstawie Rozporządzenia nr 21 Wojewody Mazowieckiego z dnia 1 lipca 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zwalczania wścieklizny zwierząt na terenie powiatu otwockiego, mińskiego, garwolińskiego i miasta stołecznego Warszawy (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 5790).

W związku z powyższym zawiadamiam, że na obszarze zagrożonym wścieklizną zwierząt:

ZAKAZUJE SIĘ:

 
  1. organizowania targów, wystaw, konkursów, pokazów z udziałem psów, kotów oraz innych zwierząt wrażliwych na wściekliznę;
  2. organizowania polowań i odłowów zwierząt łownych, za wyjątkiem odstrzałów sanitarnych dzików oraz polowań indywidualnych bez udziału psów i nagonki, na zasadach określonych przez właściwego terytorialnie powiatowego lekarza weterynarii.

NAKAZUJE SIĘ:

  1. trzymanie psów na uwięzi lub na ogrodzonym terenie zamkniętym, a kotów w zamknięciu;
  2. pozostawienie zwierząt gospodarskich, za wyjątkiem jedwabnika morwowego (Bombyx mori) i pszczoły miodnej (Apis mellifiera), w okólnikach i na zamkniętych wybiegach.