Powiatowy Urząd Pracy w Kozienicach

ogłasza nabór wniosków dotyczących niskooprocentowanej pożyczki dla mikroprzedsiębiorców prowadzących działalność na terenie Powiatu Kozienickiego.

Powiatowy Urząd Pracy w Kozienicach informuje, że od dnia 02.04.2020 r. ogłasza nabór wniosków o udzielenie pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy przyznawanej na podstawie art. 15zzd ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Maksymalna kwota pożyczki wynosi 5 000 zł.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Powiatowy Urządu Pracy w Kozienicach