Powiatowy Urząd Pracy zaprasza do korzystania z form aktywizacji w ramach projektów i programów!

Powiatowy Urząd Pracy w Kozienicach posiada środki na aktywizację osób bezrobotnych w projektach współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. Do udziału w projektach zapraszamy osoby bezrobotne zarejestrowane w PUP w Kozienicach z określonym I lub II profilem pomocy, a szczególnie osoby z niepełnosprawnościami.
Aktualnie w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kozienickim (III)” osoby bezrobotne mogą skorzystać z jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz szkoleń indywidualnych. Projekt adresowany jest do bezrobotnych kobiet i mężczyzn w wieku 18 -29 lat należących do kategorii NEET (osoby młode, które nie pracują, nie szkolą się i nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym). Realizacja projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kozienickim (III)” zakończy się z dniem 31.12.2019 r.

Powiatowy Urząd Pracy w Kozienicach zaprasza bezrobotne kobiety i mężczyzn do korzystania z jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej oferowanych również w ramach projektu „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie kozienickim (II)”. Realizacja projektu zakończy się z końcem bieżącego roku dlatego też zachęcamy osoby bezrobotne powyżej 30 roku życia do aplikowania o środki na założenie firmy.
W ramach powyższych projektów osoby bezrobotne korzystają także z pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego. Osoby zainteresowane udziałem w projektach szczegółowe informacje mogą uzyskać pod numerem telefonu 48 614 66 81 oraz w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Kozienicach – ul. Zdziczów 1, pokój nr 10. Osoby do kontaktu: Pani Angelika Kopeć i Pani Justyna Szarawarska.
Powiatowy Urząd Pracy w Kozienicach rozpoczął realizację programu finansowanego ze środków rezerwy Funduszu Pracy „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w regionach wysokiego bezrobocia”. W ramach programu osoby bezrobotne mogą skorzystać z takich form aktywizacji jak: staże, roboty publiczne, refundacja wyposażenia/doposażenia stanowiska pracy, jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej oraz bon na zasiedlenie. Wsparciem zostaną objęte 54 osoby zarejestrowane w PUP w Kozienicach.
Osoby zainteresowane udziałem w programie szczegółowe informacje mogą uzyskać pod numerem telefonu 48 614 66 99, wew. 53 oraz w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Kozienicach – ul. Zdziczów 1, pokój nr. 22. Osoba do kontaktu: Pani Wioletta Więsyk.