Poziom recyklingu w 2017 r.

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych osiągnięte w 2017 r. przez przedsiębiorców odbierających odpady komunalne z terenu gminy Gniewoszów

1) Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła [%]

Nazwa przedsiębiorcy

Poziom osiągnięty przez przedsiębiorcę

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe „RADKOM” Sp. z o.o.

(spoza systemu gminnego)

14,60%

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe „RADKOM” Sp. z o.o.

95,00%

„MA-GA” Gabryś Maciej

(spoza systemu gminnego)

21,88%

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych ATK Recykling

55,76%

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych ATK Recykling

(spoza systemu gminnego)

143,96%

Tonsmeier Wschód Sp. z o. o.

20,17%

2) Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania [%]

Nazwa przedsiębiorcy

Poziom osiągnięty przez przedsiębiorcę

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe „RADKOM” Sp. z o.o.

(spoza systemu gminnego)

0,02%

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe „RADKOM” Sp. z o.o.

„MA-GA” Gabryś Maciej

(spoza systemu gminnego)

0,00%

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych ATK Recykling

0,00%

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych ATK Recykling

(spoza systemu gminnego)

Tonsmeier Wschód Sp. z o. o.

3) Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych

Nazwa przedsiębiorcy

Poziom osiągnięty przez przedsiębiorcę

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe „RADKOM” Sp. z o.o.

(spoza systemu gminnego)

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe „RADKOM” Sp. z o.o.

(spoza systemu gminnego)

„MA-GA” Gabryś Maciej

(spoza systemu gminnego)

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych ATK Recykling

0,00%

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych ATK Recykling

(spoza systemu gminnego)

0,00%

Tonsmeier Wschód Sp. z o. o.

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych osiągnięte w 2017 r. przez gminę Gniewoszów

  1. Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła [%] – 25,70%
  2. Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania [%] – 29,50 %.

3) Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 100,00%.