POZNAJEMY KULTURĘ I ZWYCZAJE KRAJÓW ŚWIATA Z ENEĄ

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Gniewoszowie przystąpił w marcu 2020r. do innowacyjnego projektu we współpracy partnerskiej z firmą ENEA pod nazwą ,,Poznajemy kulturę i zwyczaje krajów świata z ENEĄ”, którego głównym celem jest uświadamianie  odmienności kulturowej narodów poprzez rozbudzanie ciekawości i kreatywności uczniów w poszanowaniu własnej tożsamości narodowej. Każda klasa wybrała inny kraj i miała przygotować jego wielowymiarową prezentację obejmującą walory turystyczne, kulturowe czy kulinarne. Zaplanowany został ogólnoszkolny finał, który niestety z powodu wybuchu pandemii został zmodyfikowany na potrzeby rzeczywistości i działania przenieśliśmy w świat wirtualny, wykorzystując wszelkie możliwe technologie informacyjno – komunikacyjne. Uczniowie – najlepiej jak potrafili –  przygotowali różnorodne filmy prezentujące efekty ich pracy. Dziękujemy serdecznie firmie ENEA Wytwarzanie za wsparcie naszych działań oraz wszystkim, którzy zaangażowali się w realizację tego projektu – uczniom, nauczycielom, rodzicom. Oglądającym życzymy miłych wrażeń!

ZSP w Gniewoszowie