Próby przed występem w Oleksowie

20 i 27 lipca 2022 r. seniorzy skupili się na przygotowaniach do występu patriotycznego, który odbędzie się w kościele w Oleksowie. Przygotowany montaż słowno – muzyczny składający się z wierszy i pieśni dotyczących Powstania Listopadowego powtarzali kilka razy, żeby dojść do perfekcji. Przyjmowali konstruktywne uwagi przekazywane przez swoich kolegów, by poprawić ewentualne nieprawidłowości.

E. Łyszcz