Próby w Klubie „Senior +” przed planowanym występem

28.07.2021 r. oraz 30.07.2021 r. w klubie odbyły się próby związane z występem seniorów na uroczystości w Oleksowie. Uroczystości zorganizowanej przez władze gminne w 190 Rocznicę Bitwy pod Gniewoszowem. Zaczęliśmy od dokładnego wysłuchania i zaśpiewania wybranych pieśni. Powtarzaliśmy je tyle razy, aż zostały dobrze opanowane. Następnie recytowane były przygotowane wcześniej wiersze patriotyczne. W dalszej kolejności wykonaliśmy całość montażu, również powtarzając kilka razy.

E. Łyszcz