Program pomocy żywnościowej w 2023r .

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewoszowie informuje, że   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej podpisał umowę z Radomskim Bankiem Żywności  na dystrybucję żywności z Programu POPŻ Podprogram 2021 Plus. Przewidywany termin dostawy żywności i jej dystrybucji dla mieszkańców gminy Gniewoszów to koniec czerwca lub początek lipca 2023 r. (o dokładnej dacie będziemy informować poprzez sms).

Aktualna pozostaje do skorzystania z tej formy pomocy kwalifikacja  przeprowadzona przez pracowników  GOPS w grudniu 2022 r.

W związku z inflacją Ministerstwo Rodziny  zatwierdziło podwyższenie kryterium dochodowego do skorzystania z pomocy z tego Programu, które aktualnie wynosi:

  • 1 823,60 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej,
  • 1 410,00 zł w przypadku osoby w rodzinie

Wobec tego osoby, które mieszczą się w podanym kryterium dochodowym, a nie zostały zakwalifikowane do pomocy w grudniu 2022, mogą się zgłaszać do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w celu uzyskania skierowania do odbioru żywności. Podstawą kwalifikacji będą dochody z miesiąca poprzedzającego  złożenie wniosku.

Kierownik GOPS