Program przeciwdziałania przemocy

Uchwała Nr XIV/95/16

Rady Gminy Gniewoszów

z dnia 24 maja 2016r.

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016 – 2021.

Treść dokumentu