Program „Za życiem”

Powiatowy Urząd Pracy w Kozienicach informuje, że w ramach realizacji Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017r., poz. 1065, z późn. zm.) wprowadzone zostały zmiany mające pomóc opiekunom osób niepełnosprawnych w aktywnym powrocie na rynek pracy. Powyższe wsparcie jest adresowane do bezrobotnych opiekunów osób niepełnosprawnych oraz niepozostających w zatrudnieniu poszukujących pracy opiekunów osób niepełnosprawnych (z wyłączeniem opiekunów osób niepełnosprawnych pobierających świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy lub zasiłek dla opiekuna).Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Pracy oraz pod numerem telefonu 48 614 66 99. Informacje na temat Programu „Za życiem” znajdują się również w zamieszczonych poniżej ulotkach Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.


Broszura informacyjna dla bezrobotnych i poszukujących pracy

Broszura informacyjna dla pracodawców