Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi

Szanowni Państwo, zachęcamy do zapoznania się z uchwałą Rady Gminy w Gniewoszowie w sprawie uchwalenia Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022.

Treść uchwały