Projekt dla Kół Gospodyń Wiejskich ekoGospodynie.

Miło nam poinformować, że na terenie naszej Gminy wystartował pilotażowy projekt dla Kół Gospodyń Wiejskich ekoGospodynie.

W ramach projektu ekoGospodynie każde zgłoszone Koło Gospodyń Wiejskich bierze aktywny udział w podnoszeniu świadomości ekologicznej społeczeństwa w zakresie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz baterii i akumulatorów.

Koła Gospodyń Wiejskich poprzez organizację zbiórek zużytego sprzętu oraz baterii i akumulatorów przyczyniają się do właściwego zagospodarowania tych odpadów oraz zyskują fundusze na swoją statutową działalność (Koło Gospodyń otrzymuje od REMONDIS Electrorecycling wynagrodzenie za każdy kilogram zebranego sprzętu i baterii).

REMONDIS Electrorecycling w celu wsparcia w projekcie przekazuje materiały edukacyjno-informacyjne (min. plakaty) oraz zapewnia sprawny odbiór i zagospodarowanie zebranego zużytego sprzętu i baterii/akumulatorów.

Zachęcamy do udziału w projekcie.