Projekt Edukacyjny

Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego

Informacja dotycząca zagrożenia epidemicznego związanego z wystąpieniem/dokarmianiem dzikich gołębi.

 Dziko żyjące gołębie mogą przenosić:

pluskwy, pchły gołębie, ptaszyniec kurzy, obrzeżki gołębie (zwany też kleszczem gołębim).

Zagrożenie dla człowieka:

reakcje alergiczne, borelioza, wirusowe kleszczowe zapalenie mózgu, infekcje układu oddechowego, zapalenie płuc, itp.

Mazowiecki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny przypomina właścicielom i zarządcom nieruchomości o konieczności stosowania zabezpieczeń ograniczających dostęp gołębi oraz o regularnym sprzątaniu odchodów, resztek gniazd skorupek po jajach gołębich, pożywienia, piór, puchu i innych zanieczyszczeń.