Projekt nowego programu ochrony powietrza

Program ochrony powietrza jest aktem prawa miejscowego i dotyczy wszystkich mieszkańców województwa mazowieckiego. W programie oprócz zadań organów administracji publicznej zostały określone obowiązki podmiotów korzystających ze środowiska i osób fizycznych w tym, m. in. konieczność przekazywania informacji o wymianie źródeł ciepła.

W celu umożliwienia społeczeństwu wypowiedzenia się na temat przygotowanego projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie programu ochrony powietrza dla stref w województwie mazowieckim, w których zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu, przeprowadzone zostaną konsultacje społeczne w dniach od 02.03. 2020 do 23.03.2020 r.

Projekt uchwały jest dostępny w formie elektronicznej na stronie internetowej: www.mazovia.pl

link:https://www.mazovia.pl/komunikaty—konsultacje-spoleczne/konsultacje-spoleczne/art,226,ruszaja-konsultacje-projektu-nowego-programu-ochrony-powietrza.html

Aby przybliżyć wszystkim zainteresowanym cele i założenia programu zorganizowane zostaną spotkania informacyjne. Termin i miejsce spotkania dla mieszkańców gminy Gniewoszów: 13.03.2020 godz.11.00, Delegatura Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Radomiu ul. Kościuszki 5a, 26-600 Radom.