Protokół z otwarcia ofert

Protokół z otwarcia ofert na usługę: “Odbiór, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Gniewoszów”