PROW 2014-2020 Premie dla młodych rolników

Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Radomiu zaprasza na 1-dniowe szkolenie w dniu 25 kwietnia 2017 roku (wtorek) z zakresu pozyskiwania środków na rozpoczęcie działalności rolniczej oraz prowadzenia ewidencji przychodów i rozchodów jako jednego z wymogów do spełnienia przez beneficjentów PROW 2014-2020. Tematem głównym będą zagadnienia dotyczące uzyskania premii w Poddziałaniu 6.1 Premie dla młodych rolników. Ważnym elementem zajęć dydaktycznych będzie zaprezentowanie wraz z omówieniem i następnie udostępnienie uczestnikom szkolenia specjalnie opracowanej aplikacji komputerowej do prowadzenia ewidencji zdarzeń gospodarczych.

Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy na temat warunków dostępu, kryteriów i stosowanych procedur w tym wypełnianie wniosków i biznesplanów. Wykłady poprowadzą pracownicy CDR O/Radom Bolesław Pieczyński i Ireneusz Gradka.

Szkolenie rozpocznie się w dniu 25.04.2017 roku (wtorek) o godz. 10.00 w Centrum Doradztwa Rolniczego ODDZIAŁ w RADOMIU, ul. Chorzowska 16/18.

KOSZT UCZESTNICTWA – 105 zł, w tym: koszty dydaktyczne, materiały szkoleniowe, sala, obiad, serwis kawowy.

Dla osób zainteresowanych wcześniejszym przyjazdem* istnieje możliwość rezerwacji noclegu i wyżywienia, w tym: nocleg 70 zł, śniadanie 17 zł.  *- proszę zaznaczyć w karcie zgłoszenia.

Kartę zgłoszenia uczestnictwa proszę przesłać w terminie do 20.04.2017 roku na adres b.ozdzinska@cdr.gov.pl, faksem pod numer 48 365 49 70 lub pocztą.

W wypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu bez stosownego powiadomienia do dnia 21 kwietnia 2017 roku będziemy obciążać kosztami uczestnictwa.

Osoba do kontaktów merytorycznych:
– Bolesław Pieczyński, telefon 48 365 69 42, e-mail b.pieczynski@cdr.gov.pl.
– Ireneusz Gradka, telefon 48 365 69 33, e-mail i.gradka@cdr.gov.pl

Do pobrania