PRZEBUDOWA DROGI SARNÓW „TARTAK” ZAKOŃCZONA.

Pod koniec lipca Marcin Gac – Wójt Gminy Gniewoszów dokonał odbioru kolejnej inwestycji polegającej na przebudowie odcinka drogi w miejscowości Sarnów „Tartak”.

Zakres prac obejmował wykonanie m.in.:

-podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie

-warstwy z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem

-podwójnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni emulsją asfaltową i grysami bazaltowymi

-nawierzchni z destruktu asfaltowego

-zjazdów indywidualnych 5szt , mijanki 1szt,

-bariery mostowej.

Ponadto pobocza wzmocniono kruszywem, ustawiono znaki pionowe wraz ze słupkami – Typu A, usunięto drzewa i krzewy znajdujące się w obrębie pasa drogowego oraz oczyszczono istniejący przepust rurowy.

Całkowity koszt inwestycji wyniósł 230 981,70 zł i został sfinansowany ze środków własnych.