PRZEBUDOWA DROGI W SŁAWCZYNIE ZAKOŃCZONA.

W lipcu br. Marcin Gac – Wójt Gminy Gniewoszów dokonał odbioru robót budowlanych związanych z przebudową odcinka drogi w miejscowości Sławczyn.

W ramach realizacji projektu wykonano nawierzchnię z destruktu asfaltowego o długości 900 m i szerokości 3,6 m, pobocza obustronne (2 x 0,70 cm), mijanki (2 szt.) i zjazdy oraz przeprowadzono prace związane z odmuleniem i oczyszczeniem przepustu rurowego.

Całkowity koszt inwestycji wyniósł 302 254,05 zł, z czego 150 tys. zł pozyskaliśmy ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego.

Przebudowa drogi z pewnością podwyższy jej standardy użytkowe, a przede wszystkim poprawi bezpieczeństwo ruchu samochodowego i pieszego.