Przebudowana droga w Oleksowie oddana do użytku.

28 maja oddany został do użytku przebudowany odcinek drogi powiatowej nr 1737W Zajezierze-Oleksów Poduchowny w miejscowości Oleksów, na terenie gminy Gniewoszów.

W ramach zadania wykonana została przebudowa drogi na długości 997 m, powstał również chodnik o długości 174 m. Całkowity koszt inwestycji opiewa na kwotę 656.386,04 zł. Na realizację zadania Powiat Kozienicki uzyskał dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 389.114,32 zł, wkład własny Powiatu to 267.271,72 zł.
Protokół odbioru inwestycji podpisali: Paweł Sagan Ekspert w Biurze Wojewody w Delegaturze Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Radomiu, Andrzej Jung Starosta Powiatu Kozienickiego, Józef Grzegorz Małaśnicki Wicestarosta, Marcin Gac Wójt Gminy Gniewoszów, Grzegorz Sotowski Radny Rady Powiatu Kozienickiego, Mieczysław Chmielewski Prezes Przedsiębiorstwa Robót Drogowych w Zwoleniu – wykonawca inwestycji, a także Tomasz Dróżdż -Przewodniczący Komisji Odbiorowej, Mateusz Purchała i Barbara Jakubowska – Członkowie Komisji. W odbiorze drogi uczestniczył także Marcin Łopuszański Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Kozienicach.
 
 
Źródło: Powiat Kozienice