PSZOK

Informujemy, iż od 1 stycznia 2013 roku na terenie Gminy Gniewoszów uruchomiony został Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Punkt znajduje się w Oleksowie na terenie oczyszczalni ścieków.Punkt świadczy usługi dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Gniewoszów w drugi i czwarty piątek każdego miesiąca kalendarzowego w godzinach od 11:00 do 15:00.