Punkt konsultacyjny

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gniewoszowie informuje, że Punkt Konsultacyjny dla osób dotkniętych przemocą i problemem alkoholowym będzie czynny w dniu 08 stycznia 2020r w godzinach 11.30 – 16.30 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Gniewoszowie ul. M. Konopnickiej 19.