Punkt konsultacyjny

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gniewoszowie informuje, że Punkt Konsultacyjny dla osób dotkniętych przemocą i problemem alkoholowym będzie czynny w dniu 11 marca 2020r w godzinach 12.00 – 17.00 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Gniewoszowie ul. M. Konopnickiej 19.