SMAKI POŁUDNIOWEGO MAZOWSZA

Zapraszamy do udziału w konkursie kulinarnym SMAKI POŁUDNIOWEGO MAZOWSZA. Konkurs skierowany jest do grup złożonych z 5 osób, tak grup formalnych – Kół Gospodyń Wiejskich, organizacji pozarządowych, jak i nieformalnych.
Celem konkursu jest kultywowanie tradycji kulinarnych regionu, jak i tworzenie marki lokalnych i regionalnych produktów.

Zasady udziału:

  • przygotowanie potrawy nawiązującej do dziedzictwa kulinarnego południowego Mazowsza,
  • wykonanie zdjęcia,
  • przygotowanie opisu uzasadniającego związki potrawy z regionem,
  • przepis,
  • przesłanie zdjęcia, przepisu i opisu uzasadniającego na adres: poludniowemazowsze@wp.pl

Zgłoszenia przyjmujemy do 24 września 2021 r. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 30 września 2021 r.

Organizatorem konkursu jest Fundacja Nova Perspektywa. Partnerem akcji jest Muzeum Regionalne w Zwoleniu.

Projekt „Gotuj się (na) południowe Mazowsze”, w ramach którego realizowany jest konkurs SMAKI POŁUDNIOWEGO MAZOWSZA jest dofinansowany ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego