Spotkania informacyjno – edukacyjne z zakresu ekologii i zmian klimatu

     2 czerwca 2024r. podczas Festynu Rodzinnego z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka i Spartakiady Sołectw z ENEĄ w Gniewoszowie, druhowie z jednostki OSP w Wysokim Kole spotkali się z mieszkańcami i gośćmi naszej gminy w celu promowania właściwych zachowań z zakresu ekologii, dbałości o środowisko naturalne oraz przeciwdziałania skutkom postępujących zmian klimatu.  Z kolei dnia 5 czerwca 2024r., strażacy udali się do Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marii Skłodowskiej Curie w Wysokim Kole, gdzie dzięki uprzejmości dyrekcji szkoły przeprowadzili zajęcia informacyjno – edukacyjne z dziećmi i młodzieżą. Zajęcia miały na celu podniesienie świadomości młodych ludzi w zakresie zmian klimatycznych oraz działań umożliwiających adaptację do tych zmian i redukcję ich negatywnych skutków.

     Spotkania odbyły się w ramach projektu pod nazwą  „Zakup i dostawa średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Wysokim Kole” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu II: „Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza” dla Działania 2.4: „Dostosowanie do zmian klimatu”, Typ projektów: „Sprzęt i infrastruktura do celów zarządzania klęskami i katastrofami” Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021-2027.