Spotkanie informacyjne

Zapraszamy na IV spotkanie informacyjne w sprawie programu „czyste powietrze” (dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła i termomodernizacji) oraz na prelekcję dotyczącą działań ekologicznych w ramach programu ochrony powietrza

Szanowni Państwo,

Wójt gminy Gniewoszów informuje, że dnia 24 marca 2022 r o godzinie 17.30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Gniewoszów, w ramach działalności Gminnego Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego Programu Czyste Powietrze, odbędzie się czwarte spotkanie z mieszkańcami Gminy zainteresowanymi pozyskaniem środków finansowych na realizację  zadań w ramach programu. Właściciele budynków mogą otrzymać dofinansowanie na wymianę starych pieców i poprawę efektywności energetycznej  jednorodzinnych budynków mieszkalnych. Przedstawione zostaną założenia Programu, warunki uczestnictwa, zakres i wysokość możliwego do uzyskania wsparcia oraz procedura przygotowania i złożenia wniosku o dofinansowanie.

W drugiej części spotkania zostaną poruszone kwestie związane z poprawą jakości powietrza w ramach Programu Ochrony Powietrza województwa mazowieckiego.

Spotkanie poprowadzi pan Radosław Litwa.