Spotkanie w klubie „Senior +” poświęcone kulturze ukraińskiej.

09 marca 2022 r. seniorzy z klubu „Senior +” w Gniewoszowie spotkali się w Gminnej Bibliotece Publicznej, ze względu na to, że strażnica OSP przeznaczona została na miejsce noclegowe dla uchodźców z Ukrainy. Solidaryzując się z naszymi siostrami i braćmi z Ukrainy, postanowiliśmy na dzisiejszym spotkaniu przybliżyć sobie nieco kulturę tego państwa. Zaczęliśmy od wysłuchania i zaśpiewania znanej już wszystkim piosenki „Podaj rękę Ukrainie” zespołu Taraka. Obejrzeliśmy film „Kultura Ukrainy”, słuchaliśmy pięknych, nastrojowych pieśni ukraińskich. Przedstawiona została postać Tarasa Szewczenki, bohatera narodowego Ukrainy i ojca ukraińskiej literatury oraz najpiękniejsze jego wiersze. Seniorzy zapoznali się też z podręcznym słowniczkiem ukraińsko-polskim, dającym możliwość porozumienia się z uchodźcami.

E. Łyszcz