Spotkanie z sędzią Anną Marią Wesołowską

W dniu 02 czerwca 2021 r. seniorzy z Klubu „Senior +” zostali zaproszeni na spotkanie z Anną Marią Wesołowską, do ZSP w Gniewoszowie. Organizatorem spotkania była GKRPA oraz ZSP w Gniewoszowie. Spotkanie rozpoczęło się o godzinie 15.00 i było skierowane do rodziców i całej społeczności gminnej.

Pani Anna Maria Wesołowska omówiła kwestie dotyczące ochrony młodzieży przed przemocą i konfliktem z prawem. Poruszyła zagadnienia dotyczące niebezpieczeństw, które spotyka się w Internecie. Zwróciła uwagę na problemy przemocy fizycznej i psychicznej w rodzinie. Starała się uwrażliwić dorosłych na to, jak ważna jest umiejętność słuchania i rozmawiania z młodym człowiekiem. Opowiadała historie z sali sądowej, które szczególnie zapadły jej w pamięć. Spotkanie z sędzią Anną Marią Wesołowską było bardzo ciekawym, skłaniającym do refleksji doświadczeniem.

Po spotkaniu można było zrobić sobie zdjęcie z sędzią Anną Marią Wesołowską oraz dostać od niej autograf. Serdecznie dziękujemy p. Marii Witek – przewodniczącej GKRPA za zaproszenie.