Sprawozdanie z promocji Gminy Gniewoszów za rok 2017

Promocja gminy nie jest zapisanym w ustawie działaniem władz lokalnych, ale dbałość o dobry wizerunek gminy świadczy o dobrym gospodarzu, a także o nowoczesnym podejściu do zadań stawianych współcześnie jednostkom samorządu terytorialnego.

Podstawowymi elementami, które powinny być promowane w gminie są:

 • walory przyrodniczo – krajobrazowe gminy
 • tereny inwestycyjne
 • otwartość wobec turystów i inwestorów
 • stały rozwój kulturalno – gospodarczy.

Gmina Gniewoszów nie należy do regionu o znaczących walorach przyrodniczych i krajobrazowych, dlatego też promocja opiera się na wykorzystaniu potencjału miejscowego i szans tkwiących w otoczeniu oraz tworzeniu wizerunku Ziemi Gniewoszowskiej jako gminy nowoczesnej, otwartej i przyjaznej mieszkańcom i gościom.

Niezwykle ważnym aspektem promocji jest kultura. Mimo braku Centrum Kultury, odbywa się wiele imprez kulturalnych promujących Gminę Gniewoszów.

I tak w 2017 roku w ramach promocji zorganizowano:

 • wystawę fotograficzną„Gospodarstwa specjalistyczne Gminy Gniewoszów – 40 lat później”
 • akademię oraz uroczystości z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet
 • akademię z okazji Ogólnopolskiego Dnia Sołtysa
 • II Powiatowy Przegląd Przyśpiewek Dyngusowych i Pieśni Wielkanocnych
 • kiermasz Wielkanocny połączony z kiermaszem ciast oraz Konkursem na Palmę Wielkanocną
 • festyn z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka oraz I Spartakiadę Sołectw
 • wycieczkę integracyjną
 • odsłonięto pierwszą tablicę informacyjną w Zwoli na tworzonym szlaku rowerowym „Śladami Rodzin Skłodowskich I Boguskich”
 • I Gminne Forum Przedsiębiorczości
 • III Gminny konkurs fotograficzny „Moja gmina w obiektywie”
 • I Przegląd Piosenki Patriotycznej, Powstańczej i Żołnierskiej
 • uroczyste obchody Święta Niepodległości
 • Gminny Dzień Seniora
 • I Wystawę Twórców Ziemi Gniewoszowskiej
 • III Wigilię Gminną.

Promowano gminę również na zewnątrz, między innymi w ramach obchodów „Roku Rzeki Wisły”dzięki zgłoszeniu naszych imprez z tym związanych, otrzymaliśmy dofinansowanie z Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego do zrealizowania „Wiślanych warsztatów artystycznych”. W ramach promocji uczestniczyliśmy także w imprezach takich jak Dożynki Powiatowe, rajdy, wystawy, sympozja i konferencje. Wydajemy biuletyn informacyjny „Moja gmina Gniewoszów” oraz promujemy gminę w biuletynie „Nasz Powiat”.

W celu promocji gminy zakupiono materiały reklamowe :

 • kamizelki i opaski odblaskowe z nadrukiem
 • długopisy z nadrukiem
 • kubki z nadrukiem
 • torby reklamowe z nadrukiem
 • kalendarze trójdzielne na rok 2018
 • zaprojektowano i wydrukowano ulotki reklamowe.

Tego rodzaju gadżety są bardzo często wykorzystywane jako upominki pamiątkowe dla gości odwiedzających naszą gminę oraz jako nagrody w konkursach.

Promocja to także cierpliwe kształtowanie wizerunku gminy, jako miejsca właściwego dla odpowiednich działań, a tworzą go : urząd i wszyscy pracownicy samorządowi, szkoły i wszelkie instytucje działające na terenie gminy,przedsiębiorcy, radni, sołtysi oraz sami mieszkańcy.

W promocję naszej gminy wpisuje się organizowanie imprez kulturalnych dla czytelników oraz wszystkich mieszkańców gminy przez Bibliotekę Publiczną Gminy Gniewoszów, a także przez placówki oświatowe naszej gminy. Działalność Klubu Seniora „Zawsze Aktywni” oraz Stowarzyszeń: „LEPSZA GMINA GNIEWOSZÓW” oraz Miłośników Przeszłości „Gniewosz”.

Danuta Błażyńska

OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA Tablica011
Wystawa tworcow224  Wspomnienia214