Sprzedaż majątku ruchomego – autobusu AUTOSAN

Wójt gminy Gniewoszów ogłasza nieograniczony przetarg ustny dotyczący sprzedaży majątku ruchomego

Na podstawie art. art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.-Dz.U. z 2016, poz. 446, z późn. zm.), Wójt gminy Gniewoszów informuje o zbędnych składnikach majątku ruchomego przeznaczonych do sprzedaży.

Pełna treść ogłoszenia