Sprzedaż majątku ruchomego

WÓJT GMINY GNIEWOSZÓW OGŁASZA NIEOGRANICZONY PRZETARG PISEMNY OFERTOWY DOTYCZĄCY SPRZEDAŻY MAJĄTKU RUCHOMEGO

Na podstawie art. art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.-Dz.U. z 2016, poz. 446, z późn. zm.), Wójt Gminy Gniewoszów informuje o zbędnych składnikach majątku ruchomego przeznaczonych do sprzedaży:

Autobus AUTOSAN S.A. A0909L.04 12,5t, S TRAMP

Pełna treść ogłoszenia