STOP ASF

Przestrzegaj następujących zasad aby chronić gospodarstwo przed zawleczeniem wirusa

 • Kupuj świnie wyłącznie ze znanego źródła.
 • Świnie wprowadzane do gospodarstwa muszą być zaopatrzone w świadectwo zdrowia.
 • Utrzymuj świnie bez możliwości kontaktu z dzikami.
 • Zabezpiecz pasze i ściółkę przed dostępem zwierząt wolnożyjących.
 • Wyłóż maty dezynfekcyjne przed wjazdem/wyjazdem z gospodarstwa i przed wejściami do budynków inwentarskich.
 • Nie karm świń odpadkami kuchennymi.
 • Ogranicz do minimum ilość osób mających kontakt ze zwierzętami.
 • Do pracy ze zwierzętami stosuj oddzielny strój i pozostaw go w chlewni.
 • Codziennie obserwuj stan zdrowia świń.
   

Nie obawiaj się informować o wszelkich niepokojących objawach, jakie wystąpią w twoim stadzie.

Pamiętaj: W przypadku stwierdzenia afrykańskiego pomoru świń i konieczności likwidacji stada, za każde zabite zwierzę przysługuje odszkodowanie w wysokości 100% wartości rynkowej.

Objawy mogące wskazywać na wystąpienie ASF

 • wzrost wewnętrznej ciepłoty ciała do 41 – 42°C. – brak poprawy przy leczeniu antybiotykami;
 • UWAGA! gorączkujące świnie mogą mieć zachowany apetyt;
 • sinica skóry uszu, brzucha i boków ciała
 • wybroczyny w skórze;
 • duszność, pienisty i niejednokrotnie krwisty wypływ z nosa;
 • zapalenie spojówek i wypływ z worka spojówkowego;
 • biegunka, często z domieszką krwi, wymioty;
 • zwiększone upadki.

Po zaobserwowaniu ww. objawów należy:

 • niezwłocznie zawiadomić lekarza weterynarii – do czasu jego przybycia pozostawić zwierzęta w miejscu przebywania;
 • nie wywozić z gospodarstwa zwierząt, zwłok zwierzęcych, produktów pochodzenia zwierzęcego, ściółki, paszy, sprzętu;
 • zwłoki padłych zwierząt muszą być przekazane do zakładu utylizacyjnego -zabronione jest grzebanie padłych zwierząt czy wywożenie ich do lasu, gdyż może to spowodować niekontrolowane rozprzestrzenienie się epizootii.