Strategia Rozwoju Gminy Gniewoszów na lata 2024- 2030 – konsultacje społeczne

Szanowni Mieszkańcy,

W związku przygotowaniem Strategii Rozwoju Gminy Gniewoszów na lata 2024 – 2030 zwracamy się z prośbą o wypełnienie ankiety.

Państwa opinia i uwagi wyrażone w poniższej ankiecie będą podstawą do formułowania głównych celów rozwoju gminy oraz pomogą przygotować działania niezbędne do rozwijania naszej Gminy.

Ankieta jest w pełni anonimowa.

Dziękujemy Państwu za udział w zbieraniu danych.

link do ankiety: Strategia Rozwoju Gminy Gniewoszów