Strażnica OSP w Sarnowie z fotowoltaiką

Gmina Gniewoszów pozyskała 30 000,00 złotych na zakup i montaż paneli fotowoltaicznych w budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Sarnowie.

Dofinansowanie pochodzi ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z programu „Przedsięwzięcia z zakresu ochrony powietrza wspierające działalność ochotniczych straży pożarnych” nazwa zadania „Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku OSP w Sarnowie”.

Realizacja przedsięwzięcia pozwoli na poprawę efektywności energetycznej budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Sarnowie. Instalacja ogniw fotowoltaicznych przyczyni się do racjonalnego i efektywnego gospodarowania energią.

Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku OSP w Sarnowie dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie dotacji w kwocie 30 000, 00 zł