Święto Lotników Ziemi Gniewoszowskiej

24 września 2023 r. odbyła się uroczystość upamiętniająca Lotników Ziemi Gniewoszowskiej, która w tym roku powiązana była z nadaniem imienia Publicznej Szkole Podstawowej w Gniewoszowie. Po mszy św. złożone zostały wiązanki pod tablicą pamiątkową przez poszczególne delegacje oraz przez przedstawicieli Klubu „Senior  +” w Gniewoszowie.  Następnie mieliśmy przyjemność uczestniczenia w uroczystości nadania imienia Lotników Ziemi Gniewoszowskiej PSP w Gniewoszowie. Podniosłe przemówienia, występy artystyczne uczniów na najwyższym poziomie, przekazanie Sztandaru, dostarczyły wszystkim dużo niezapomnianych wrażeń.

E. Łyszcz