Święto Niepodległości

Tradycyjnie Święto Niepodległości władze Gminy Gniewoszów obchodziły wspólnie z parafią Najświętszej Maryi Panny Królowej Różańca Świętego w Wysokim Kole. 11-ego listopada o godz. 9:00 wprowadzeniem pocztów sztandarowych szkolnego i Ochotniczej Straży Pożarnej oraz pocztu flagowego, rozpoczęła się msza św. za Ojczyznę koncelebrowana przez proboszcza parafii Ks. Kan. Szymona Muchę i Ks. Kan. Jerzego Karolika.

W liturgii uczestniczyli przedstawiciele władz gminnych Marcin Szymon Gac – Wójt Gminy Gniewoszów, Piotr Dela – Przewodniczący Rady Gminy, Norbert Staszak Wicewójt Gminy Puławy, pracownicy urzędu gminy gniewoszów, radni, sołtysi, uczniowie placówek oświatowych naszej gminy, dyrektor Publicznego Gimnazjum Elżbieta Łyszcz, dyrektor PSP w Wysokim Kole Joanna Kowalczyk, Komendant Policji w Gniewoszowie Jarosław Szczypiór, druhowie gminnych jednostek OSP oraz sąsiednich Opatkowic, mieszkańcy gminy oraz goście. Po błogosławieństwie odbyła się poruszająca akademia w wykonaniu uczniów Publicznego Gimnazjum w Gniewoszowie. Następnie orszak uczestników uroczystości przemaszerował na cmentarz wojenny z 1914 roku.

Marcin Gac Wójt Gminy w swoim przemówieniu powiedział między innymi: ”Na tym cmentarzu pochowani są żołnierze różnych narodowości, w tym Polacy, którzy nierzadko walcząc pod sztandarami zaborców, walczyli przeciwko sobie. Właśnie takie miejsca powinny być dla nas przestrogą, abyśmy nigdy nie stracili ducha patriotyzmu i własnej tożsamości”.

Następnie delegacje: uczniów, władz gminy, zaproszeni goście, Klub Seniora, mieszkańcy poszczególnych miejscowości złożyły wieńce, wiązanki i znicze pod krzyżem upamiętniającym poległych.

Na zakończenie proboszcz parafii Ks. Kan. Szymon Mucha podziękował wszystkim uczestnikom uroczystości za piękną patriotyczną postawę i udział w uroczystości.

Danuta Błażyńska