Szanowni mieszkańcy i sprzedawcy!

Informujemy, że od dnia 7 kwietnia br. zostanie przywrócony handel na targowisku „Mój Rynek” w Gniewoszowie.

Zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego informujemy, że handel na targowisku w Gniewoszowie zostanie przywrócony od dnia 7 kwietnia 2020 roku, dla sprzedawców prowadzących sprzedaż produktów spożywczych, płodów rolnych jak również sadzonek i nasion.

Zgodnie z komunikatem Prezesa Rady Ministrów z 31 marca 2020 roku liczba osób przebywających na targu nie może być większa niż trzykrotność liczby punktów handlowych.

Jednocześnie informujemy, iż działalność będzie możliwa tylko i wyłącznie po spełnieniu zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego, dotyczących działań zapobiegających zagrożeniom epidemiologicznym, w szczególności zarażenia wirusem SARS-CoV-2:

  • Stosować właściwą higienę rąk
  • Stosować higienę kaszlu i oddychania
  • Stosować zasady bezpieczeństwa żywności – restrykcyjnie i z pełną świadomością
  • Ograniczyć bliski kontakt z każdą osobą, która ma objawy chorobowe ze strony układu oddechowego
  • Zachować bezpieczną odległość klient-klient, klient-sprzedawca, sprzedawca-sprzedawca (min. 1,5 metra)
  • W miarę możliwości korzystać głównie z płatności bezgotówkowych.

UWAGA!

Osoby wykazujące wszelkie objawy chorobowe nie mogą pracować przy obrocie/produkcji żywności!