Szanowni Państwo, aby ograniczyć ryzyko epidemiologiczne:

Prosimy i zachęcamy aby wszelkie sprawy urzędowe załatwiać telefonicznie pod numerem telefonu 48 6215 003, lub na adres e-mail gmina@gniewoszow.pl lub przez platformę e-puap skrytka: /fk0x750bcx/skrytka

Prosimy, aby te osoby które mają możliwość, należne opłaty dokonywały na wskazane rachunki bankowe:

  • podatki: 83 8736 0006 2006 3200 0084 0001 lub indywidualny numer rachunku znajdujący się na decyzji podatkowej
  • śmieci: 91 8736 0006 2006 3200 0084 0051

Prosimy o przestrzeganie reżimu sanitarnego poprzez przestrzeganie nakazu zakrywania ust i nosa przy pomocy maseczki, dezynfekcję rąk po wejściu do budynku Urzędu, w którym dostępny jest automatyczny dozownik z płynem do dezynfekcji oraz zachowania odległości co najmniej 1,5 m od innych osób w budynku Urzędu.

Zachęcamy też do uprzedniego kontaktu telefonicznego z urzędnikami, którzy poinformują o krokach, które powinni Państwo podjąć w celu skutecznego załatwienia swojej sprawy.

Poniżej numery telefonów wewnętrznych:

Lp.

Stanowisko lub zakres załatwianych spraw

Numer pokoju

Numer telefonu wewnętrznego

1

Wójt Gminy Gniewoszów

10

30

2

Sekretarz Gminy

11

26

3

Skarbnik Gminy

15

31

4

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

Odpisy aktów stanu cywilnego, zgony, urodzenia, małżeństwa,

Biuro Rady Gminy Gniewoszów

6

35

5

Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego

Ewidencja ludności, dowody osobiste, zeznania świadków, archiwum zakładowe

5

21

6

Podatki

1

23

7

Działalność gospodarcza, zezwolenia na sprzedaż alkoholu, gospodarka nieruchomościami, gospodarka mieszkaniowa, ochotnicze straże pożarne

19

37

8

Drogi, przetargi, inwestycje, oświetlenie uliczne, decyzje o warunkach zabudowy

16

27

9

Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska – ochrona środowiska, wycinka drzew i krzewów

8,9

22

10

Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska – gospodarka odpadami, ścieki, woda, przyłącza wodociągowe, usuwanie azbestu, czynsze

7

24

11

Promocja Gminy

5

39

12

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gniewoszowie

3, 4 i2

28, 36, 38